zaterdag 13 april 2013

Koptienden Blaricum 1561De namen en het folionummer.

Cornelis Lamberts 43
Ebbe Leeuwe 43
Henrick Jacobsz 43
Jan Henricxz 43
Steffen Evert Melisz 43
Leeuv Steffensz 43
Jan Lambert Jansz 43
Gerbert Cornelisz 43
Peter Rutger Willemsz 43
Rutger Willemsz 43
Ebbert Coppensz 44
Jaip/Jacop Bortsz 44
Dirck Heijmesz 44
Rutger Bortsz 44
Ghoese Jansz 44
Willhem Lambertsz 44
Gerrit Lambertsz 44
Rutger Claesz 44
Claes Willemsz 44
Ebbe Ghoesensz 45
Henrick Jansz 45
Jan Coster 45
Heer Jan off die Proue 45
Claes Petersz 45
Gerrit Jansz 45
???? Anschen 45
Jan Reijersz 45
Jaep Thonisz 46
Come? Willemsz 46
Jacob Willemsz 46
Gheus Theusz 46
Lubbert Thijmansz 46
Tonijs Willemsz 46
Goesen Louwesz ,kijnder, 46
Wijgert Thijmansz 46
Evert Cornelisz 47
Peter Lambertsz 47
Lambert Thijmansz 47
Cornelis Leeuw 47
Jan Cornelisz 47
Jan Rutger Willemsz 47
Thonijs Stevensz 47
??? Thonijsz 48
Coppen Hermansz 48
Thonijs Cornelis Ebbesz 48
Jan Coppensz van de Graft 48
Jacob Petersz 48
Ebbe die Jonge 48
Peter Henricxsz 48
Thijma Jansz 48
Thonijs Wortsz 48
Jan Bortsz 49
Krijntge Jacob Moelanars ,tot Emenes, 49
Jaep Feecksz 49
Roetert Ghijs Jansz 49
Ansch Thonijsz 49
Peterge Ghoesensz 49
Jan Michielsz 49
Cornelis Henrick Lambertsz 50
Henrick Lambertsz 50
Peter Jaircsz 50
Ghijs Louwesz 50
Lambert Gerbrantsz 50
Henrick Ghijsz 50
Theus Ghijsz 50
Ghijsbert Ghijs Jansz 50
Gerrit Petersz 50
Jan Henricxsz 51
Jacob Wolbertsz 51
Jan Coppensz 51
Roetert Ghijsbertsz 51
Elbert Henricxz 51
Marrie Lambert Heijnricks 51
Jan Coppensz Blindeman 51
Jan Coppen Gerritsz 51
Peter Jan Coppensz 51
Jan Jan Thijmansz 52
Wilhem Gerritsz Coster 52
Lambert Elbertsz 52
Peter Claesz 52
Thijman Willem Rutgersz 52
Jacob Jansz 52
Jan Henricxz 52
(Evert Cornelisz???) 52
Gerrit Gerbertsz 53
Peter Ansch 53
Thonijs Roetersz 53
Gerrit Ghijsbertsz 53
Krijn Ansch 53
Melis Ghuesz 53
Thijma Ghijsbertsz 53
Rijcout Gerritsz 53
Jan Rijcxz 53
??? Ebbesz 53
Ysaack (W/B)ortsz 54
Rutger Ysaacksz 54
Dirck Ansch 54
Jan Wijgertsz Tromslager 54
Michiel Ghijsbertsz 54
Lambert Elbertsz Monck 54
Feeck Jansz 54
Jan Steffensz 54
Jan Moelenar 54
Die Kerck 55
(aantal niet leesbaar)

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Blaricum 1553De namen en het folionummer.

Lubbert Wijgertsz 32
Lambert Claesz 32
Merrijtgen Hermens 32
Jacob Jansz 32
Jacob Willemsz 32
Jan Heijnricksz 32
Steffen Evert Melisz 32
Gerbrant Gerbrantsz 32
Leeu Steffensz 32
Jan Lambert Jansz 32
(Reijer?) Jansz 32
Rutger Willemsz 32
Peter Rutger Willemsz 33
Ebbert Coppensz 33
Bort Willemsz 33
Dirick Heijmensz 33
Goesen Jansz 33
Willem Lambertsz 33
Gerrijt Lambertsz 33
Rutger Claesz 33
Claes Willemsz 33
Ebbe Gosensz 33
Cornelis Heijnricksz 33
Heijnrick Jansz 33
Gerrijt Coster 34
Heer Jan of die Proue 34
Claes Petersz 34
Gerrijt Jacobsz 34
Jan Reijersz 34
Reijer Jansz 34
Komen Willemsz 34
Jacob Willemsz 34
Lambt Claesz 34
Thijmen Willemsz 34
Thoneis Willemsz 34
Gosen Louwersz ,kijndte, 34
Wijgert Thijmensz 35
Wijgert Petersz 35
Claes Michielsz 35
Jan Rutger Willemsz 35
Thonis Stevensz 35
Coppen Harmensz 35
Cornelis Ebbesz 35
Jan Coppensz Blindeman 35
Jacob Petersz 35
Ebbe die Jong 35
Thijmen Jansz 35
Thonis Bortsz 35
Jan Bortsz 36
Chrijn Jacobsz 36
Feeck Elbertsz (Mattekuijer??) 36
Willem Coppensz 36
Ghijs Jansz 36
Ansch Thonisz 36
Steven Ebertsz 36
Ghoesen Claesz 36
Jan Michielsz 36
Cornelis Heijnrick Lambtsz 36
Jan Willemsz 36
Heijnrick Lambtsz 36
Peter Jacobsz 37
Jacop Molenar 37
Ghijs Louwesz 37
Lambt Gerbrantsz 37
Heijnrick Ghijsen 37
Theus Ghijsen 37
Ghijsbert Ghijsen 37
Gerrijt Petersz 37
Willem Heijmesz 37
Jan Beumensz? 37
Dirick Steffensz 38
Jacob Wobertsz 38
Jan Coppensz (Bijde mole??) 38
Rotert Ghijsbertsz 38
Lambt Heijnricksz 38
Heijnrick Heijnricksz 38
Marije Lambt Heijnricx 38
Jan Coppen Blindeman 38
Jan Coppensz 38
Jut Jans 38
Jan Jan Thijmensz 38
Willem Gerrijtsz Coster 38
Lambert Ellertsz? 39
Willem Rutgersz 39
Harman Petersz 39
Jacob Jansz (Billijtges??) 39
Jacob Willemsz Reijn Knechtge 39
Claes Rijcoutsz 39
Gerrijt Gerbertsz 39
Lubbert Thijmensz 39
Rutger Thijmensz 39
Chrijn Anschsz 39
Melis Geusen 39
Thijmen Ghijsbertsz 39
Rijcout Gerrijtsz 40
Jan Rijcxz 40
Ysaack Bortsz 40
Dirick Ansch 40
Jan Wijgertsz 40
Michiel Ghijsbertsz 40
Cornelis Jansz 40
Lambert Ebbesz (Monck?) 40
Feeck Jansz 40
Jan Steffensz 40

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl

Koptienden Blaricum 1548De namen en het folionummer.

Lubbert Wijngertsz 21
Lambert Claesz 21
Marrijtgen Henricxs 21
Jacob Jansz 21
Jacob Willemsz 21
Jan Heijnricksz 21
Steven Evert Melisz 21
Gerbrant Gerbrantsz 21
Evert Cornelisz 21
Jan Lambert Jansz 21
Rutger Willemsz 21
Peter Rutger Willemsz 21
Bort Willemsz 21
Dirick Heijmensz 21
Gosen Jansz 21
Willem Lambertsz 21
Gerritj Lambertsz 21
Claes Willemsz 21
Ebbe Goesens 22
Cornel Heijnricksz 22
Gerrijt Coster 22
Heer Jan of die Proue 22
Claes Petersz 22
Gerritj Jacobsz 22
Jan Rutgersz 22
Reijer Jansz 22
Komen Willem 22
Jacob Willemsz 22
Thijmen Willemsz 22
Thonis Willemsz 22
Goesen Louwen ,kijnd, 22
Wijngert Thijmensz 22
Wijngert Petersz 22
Jan Rutger Willemsz 22
Thonis Petersz 22
Coppen Harmensz 22
Cornelis Ebbesz 23
Jacob Petersz 23
Ebbe die Jonge 23
Thijmen Jansz 23
Thonis Bortsz 23
Chrijn Jacobsz 23
Feeck Elbertsz (???) 23
Ghijs Jansz 23
Ansch Thonisz 23
Steven Evertsz Cup 23
Goosen Claesz 23
Cornelis Heijnrick Lubersz 23
Leeuis (?????) 23
Jan Willemsz 23
Heijnrick Lambtsz 23
Peter Jacobsz 23
Jacop (?????) 23
Ghijs Louwensz 24
Lambt Gerbrantsz 24
Heijnrick Ghijsen 24
Theus Ghijsen 24
Ghijsbt Ghijsen 24
Gerrijt Petersz 24
Willem Heijnricksz 24
Coppen Ebbesz 24
Jan Hermansz 24
Dirick (????) 24
Gerrit Cornelisz 24
Jacob Wolbertsz 24
Roetert Ghijsbtsz 24
Lambt Heijnricksz 24
Heijnrick Heijnricksz 24
Merrije Lambt Heijnrick ,dochter, 24
Jan Coppen Blindeman 24
Jan Coppesz 24
Judith Jans 25
Jan Jan Thijmensz 25
Willem Gerrijtsz Coster 25
Lambt Elbertsz 25
Willem Rutgersz 25
Hermen Petersz 25
Jacop jansz 25
Jacop Willemsz Reijn Knechtge 25
Claes Rijcoutsz 25
Gerrijt Gerbrantsz 25
Rutger Thijmensz 25
Melis Guesz 25
Thijmen Ghijsbtsz 25
Rijcout Gerrijtsz 25
Ysaack Boortsz 25
Dirick Anschsz 25
Jan Wijngertsz 25
Michiel Ghijsbtsz 26
Cornel Jansz 26
Adriaen Jansz 26
Lambt Ebbesz 26
Freeck Jansz 26
Willem Wijngertsz 26
Jan (?????) 26

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl